Delam predvsem po načelih integrativne psihoterapije, ki poudarja pomen celostnega pristopa pri delu z ljudmi. Terapevt zato upošteva različne klientove dimenzije: telesno, miselno, čustveno, vedenjsko, socialno in tudi duhovno.

Integrativna psihoterapija integrira znanja in metode različnih psihoterapevtskih pristopov (sodobne psihoanalitične terapije, transakcijske analize, kognitivno vedenjske terapije, gestalt terapije, čuječnosti itd.).

Integrativna psihoterapija je v svojem bistvu relacijska, kar pomeni, da terapevt zavestno gradi podporen, sprejemajoč in sočuten odnos do klienta. V varnem odnosu s terapevtom klient odkriva in spreminja svoje nezavedne vsebine in vzorce, zaradi katerih je dolga leta trpel.

Naslov: Koroška cesta 2, 4000 Kranj; Telefon: 041/629-652