Psihoterapevtski odnos

S klientom skupaj gradiva psihoterapevtski odnos, ki pomeni za klienta novo pozitivno izkušnjo, na podlagi katere lahko začne raziskovati svoj notranji svet. Le v varnem okolju, kjer klient čuti, da je brezpogojno sprejet, lahko predeluje svoje težave in težke izkušnje iz preteklosti in sedanjosti. Moja naloga je, da klienta na tej poti podpiram, varujem, brezpogojno sprejmem in vodim k cilju, ki si ga je zastavil.

Prvo srečanje

Prvo srečanje je namenjeno pogovoru o vaših težavah  in pričakovanjih, ki jih imate v zvezi s psihoterapevtskim procesom. Seznanila vas bom s samim procesom psihoterapevtske obravnave. Prvo srečanje je namenjeno spoznavanju, pridobivanju osnovnih informacij, vzpostavljanju iskrenega in zaupnega terapevtskega odnosa, ter načrtovanju nadaljnjega sodelovanja.  Na enem od naslednjih srečanj oblikujeva dogovor, ki nama bo v pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev.

Zaupnost

Vse, kar se zgodi ali izgovori skozi terapijo, ostaja zaupno. Zaupnost prekinem samo v primeru, ko ocenim, da je klient ali nekdo drug v nevarnosti.

Pogostost srečanj

Psihoterapevtska srečanja potekajo redno, običajno enkrat tedensko po eno uro. Stalnost srečanj zagotavlja nemoten potek terapije, ustvari občutek varnosti in omogoča napredek.

Etični kodeks

PDF

Pri svojem delu sem zavezana Kodeksu etike in profesionalne prakse Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA).

Naslov: Koroška cesta 2, 4000 Kranj; Telefon: 041/629-652